ZingZonline: de online muziek methode van Muziekschool Amsterdam

ZingzOnline is een online muziekmethode gebaseerd op de succesvolle lange muziekeducatie leerlijn ‘ZingZo’ van de Muziekschool Amsterdam. Deze interactieve digitale muziekmethode is bedoeld voor groep 3 t/m groep 8 van de basisschool. ZingzOnline is een lange leerlijn met samenhangende thema’s en met meerdere lijnen: zingen, spelen, componeren… en presenteren!

Lesmateriaal

Groep 3: muziek en taal
Groep 4: muziek en ritme
Groep 5: muziek en instrumenten (vanaf periode 3, januari 2019)
Groep 6: vanaf schooljaar 2019
Groep 7: vanaf schooljaar 2020
Groep 8: vanaf schooljaar 2021

De leerlingen krijgen in groep 3 en 4 dagelijks een filmpje van circa acht minuten via het digibord te zien, in groep 5 wordt dat drie maal per week. Alle leerlingen doen actief mee met de digitale muziekdocent en musici die ‘langskomen’. Motto: beter elke dag acht minuten muziek maken dan één keer in de week 45 minuten! Cruciaal voor (muzikale) ontwikkeling is dagelijkse oefening.

Uitgangspunten

1. methodisch en didactisch verantwoord muziekonderwijs waarbij de leerlingen actief meedoen

2. stimuleren co-teaching samenwerking muziekdocent en de leerkracht

3. leerkracht werkt zelfstandig met de digitale muziekdocent als ‘collega’

4. basislesmateriaal voor Pabo’s

De kerndoelen en doelen van het SLO vormen de basis van deze muziekmethode.

Video: de effecten van zingen voor je hersens!